Palvelut

Tekninen isännöinti

Tekninen isännöitsijä toimii hallinnollisen isännöitsijän, isännöintitoimiston ja asunto-osakeyhtiön hallituksen teknisenä tukena ja asiantuntijana kiinteistöjen ylläpidossa ja korjaushankkeissa. Tekninen isännöinti sisältää monesti rakennuttajan, suunnittelijan ja valvojan tehtävät.

Tekninen isännöitsijä vastaa korjaushankkeissa niiden teknisestä toteutuksesta ja huolehtii niiden kokonaisuudesta.

Teknisen isännöinnin palveluihin kuuluvat

 • kaikki kiinteistöjen korjaus- ja saneeraushankkeet
 • kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden selvittäminen
 • kiinteistövahinkojen ja sisäilmaongelmien hoitaminen alusta loppuu
 • korjaustarpeiden kustannusarviointi
 • tarkastukset ja valvonta (esim. huoneistoremontit)
 • asunto-osakeyhtiön osakasremonttien valvonta

Rakennuttajapalvelut

Rakennuttaja toimii asiantuntijana tilaajalle, valvoo rakennushanketta ja vastaa sen läpiviennistä.

Rakennuttajapalveluihin kuuluvat

 • hankesuunnittelu
 • suunnittelun ohjaus
 • työselitysten, suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
 • urakoiden kilpailuttaminen
 • urakoitsijoiden valinta
 • urakkasopimusten laadinta
 • urakoiden valvonta
 • projektinjohto
 • vastaanotto- ja takuutarkastukset

Rakennuttajapalveluita käytetään mm. seuraavissa hankkeissa

 • sisäilmakorjaukset
 • kosteus- ja palovahingot
 • kattoremontit
 • julkisivuremontit (mm. ikkunat, ovet, parvekkeet, maalaukset, rappaukset)
 • piharemontit (mm. salaojitukset ja sadevesijärjestelmät )
 • hissiremontit
 • peruskorjaukset
 • talotekniikan uusiminen (mm. kv-putkiston uusimiset, viemäreiden sukitukset, lämpöjärjestelmien uusinnat, iv-järjestelmien korjaukset)

Rakennuttajatehtävät tehdään Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95:n apuna käyttäen.

Korjaussuunnittelu

Suunnittelija tekee tarvittavat suunnitelmat korjaushankkeisiin, mikä mahdollistaa parhaan lopputuloksen.

Korjaussuunnitteluun kuuluvat mm.

 • sisäilmakorjaukset
 • kosteusvauriot
 • huoneistoremontit
 • palovahingot
 • kattoremontit
 • julkisivuremontit (mm. ikkunat, ovet, parvekkeet, maalaukset, rappaukset)
 • piharemontit (mm. salaojitukset ja sadevesijärjestelmät)
 • laajennukset ja muutostyöt
 • lisäksi yhteystyökumppaneiden kautta tarvittavat lvis-suunnittelut

Kartoituspalvelut

Vahinkojen ja vaurioiden kartoituksissa yhteistyökumppanina toimii Karjalan sisäilmapalvelu, jonka kautta saa mm.

 • kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset
 • kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset
 • asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • vahinkokartoitukset

 Valvontatehtävät

Valvoja toimii tilaajan edustajana ja valvoo hankkeen toteutumista suunnitelmien ja määräysten mukaisesti.

Valvontapalveluihin kuuluvat

 • saneeraus- ja korjaushankkeiden rakennustekninen valvonta
 • talotekniikan (TATE) valvonta (LVI-urakat)
 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Muu tekninen konsultointi

Konsultin tehtävänä on toimia tilaajan asiantuntija-apuna.

Konsulttipalveluihin kuuluvat

 • kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen (mm. kiinteistöhuollon toiminta)
 • kuntokartoitukset ja -arviot, PTS-suunnittelu
 • energiataloudelliset kehittämishankkeet
 • kiinteistöjen kehittäminen
 • kiinteistöjen ylläpidon strategiat

Kaikissa töissä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.